Echtscheiding

Echtscheiding aanvragen

Meer en meer kiezen echtparen er voor om te scheiden wanneer samenleven niet meer gaat. Vroeger was het veel minder geaccepteerd om je partner om wat voor reden dan ook te verlaten, tegenwoordig is dit veel minder een probleem. Er komt echter wel een hoop kijken bij het aanvragen van een echtscheiding. Hoe worden dingen geregeld wanneer je kinderen hebt? Waar gaan de huisdieren wonen? Hoe worden bezittingen verdeeld? Dit zijn een aantal van de hoofdvragen die men zich afvraagt wanneer besloten wordt tot echtscheiding.

We gaan er voor het gemak van uit dat jullie tijdens het proces van echtscheiding nog met elkaar praten. Slaande ruzie en elkaar nooit meer willen zien maakt alles nog een tikje moeilijker. De eerste stap bij een echtscheiding is het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding. Een advocaat moet dit voor jullie opstellen en indienen bij de rechtbank. Je kunt ervoor kiezen een echtscheidingsconvenant op te stellen. Hierin worden afspraken genoteerd die gemaakt worden over bijvoorbeeld de kinderen, alimentatie, de verdeling van geld en/of schulden en je bezittingen.

Een voorlopige voorziening kan alles iets rustiger maken in een hectische tijd. Vooral als het toch lastig blijkt om goed met elkaar in gesprek te blijven kan deze voorlopige voorziening een oplossing zijn. In de voorlopige voorziening kunnen een aantal zaken opgenomen worden. Bijvoorbeeld waar de kinderen het grootste gedeelte van de tijd zijn, een omgangsregeling indien nodig, partneralimentatie en kinderalimentatie, de boedelscheiding en het gebruik van de echtelijke woning en gemeenschappelijke spullen. Ook deze voorlopige voorziening moet door een advocaat ingediend worden bij de rechtbank. De voorlopige voorziening is bindend voor de periode die de rechter beslist.

Misschien denk je dat een echtscheiding snel geregeld kan worden. Toch valt dit veel mensen tegen. Indien jij en je ex-partner nog goed met elkaar praten kan een scheiding binnen 3 maanden worden uitgesproken. Als slechts één van de twee een echtscheiding wil aanvragen dan wordt het verzoekschrift door die persoon ingediend bij de rechtbank waarna de advocaat met de huwelijkspartner een bezwaar kan maken.

Zodra de echtscheidingsprocedure in gang gezet is kan er geen schuld of vermogen meer gedeeld worden. Pas als de uitspraak van de rechter verwerkt is bij de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie destijds zijn getrouwd, zijn jullie officieel gescheiden. Dit moet binnen een half jaar gebeuren. In de meest extreme gevallen kan een van de twee binnen 3 maanden nog in hoger beroep gaan bij het gerechtshof of de Hoge Raad.